PRODUCTE SOSTENIBLE

En juliol del 2009 Nobilia va ser el primer fabricant de cuines amb el certificat del programa PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). D’aquesta manera Nobilia documenta el seu compromís amb el medi ambient i la responsabilitat amb la manipulació de la fusta com matèria prima valuosa. Els materials de fusta procedeixen de boscos gestionats de forma sostenible i de fonts d’adquisició controlada. La certificació forestal dóna la garantia que els productes de fusta que vostè compra no és de procedència dubtosa, o provinent d’una sobreexplotació, sinó de boscos gestionant segons la natura. Amb l’adquisició de cuina de les nostres amb el certificat PEFC, el client manifesta una responsabilitat amb el medi ambient. La sostenibilitat té prioritat en nobilia. També pel que fa al tema de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. És sobretot important assumir juntament amb altres fabricants la responsabilitat que les generacions actuals tenen enfront de futures generacions i al medi ambient. En 2016 la DGM va llançar el «Pacte pel medi ambient de la indústria de mobles» i nobilia és un membre permanent.

 Per què la petjada de carboni es redueixi successivament i es neutralitzi idealment, és important per a nobilia assumir un paper avantguardista, divulgar aquest tema i sensibilitzar als consumidors.

  Els mobles de cuina de nobilia van ser premiats conforme a les bases de concessió de l’etiqueta d’emissions de la Deutsche Gütegemeinschaft für Möbel e.V. (associació alemanya per a la qualitat de mobles) amb la classe d’emissions més alta (A). Els consumidors s’informen gràcies a l’etiqueta d’emissions RAL sobre les emissions contaminants i es protegeixen contra els efecte s adversos per a la salut.    

A Alemanya, participen en el sistema de retirada i reciclatge de l’empresa RKT – Recycling Kontor Transportverpackungen. Amb això s’assegura la recollida, el registre i el reciclatge dels nostres embalatges de conformitat amb la legislació sobre embalatges.

                                                                                       
CatalanSpanish